Wat zijn psychosomatische klachten?

Psychosomatische klachten kun je onder verdelen in lichamelijke en psychische symptomen. Hieronder een opsomming van veel voorkomende klachten maar de lijst kan worden aangevuld.

Lichamelijke symptomen kunnen zijn: Aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag- darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, onrustige ademhaling, verhoogde bloeddruk…

Psychische symptomen kunnen zijn: Piekeren, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, labiel en emotioneel voelen, onrust, prikkelbaarheid, leeg voelen, angst, paniekaanvallen, somberheid, lusteloos, het niet meer zien zitten, een vol hoofd, altijd op ‘aan’ staan…

Stress speelt in meer of minder mate vaak mee in de samenhang van klachten. Belangrijk te beseffen dat stress ook positief en gezond is. Het houdt ons scherp.

Stress in negatieve zin kun je zien als overbelasting. Dit kan zich geestelijk uiten: ‘ik kan het niet meer aan’, ‘het is mij allemaal teveel geworden’. Maar kan zich ook lichamelijk uiten: in pijnklachten, gespannen gevoel, benauwde ademhaling.

Er kunnen vele redenen zijn voor het ontstaan van negatieve stress en overbelasting.
De weegschaal wordt vaak als metafoor gebruikt. Aan de ene kant is er je draagkracht: hoeveel stress kun je aan. En aan de andere kant is er de draaglast: hoeveel stress krijg je te verwerken. Of de weegschaal in balans of uit balans is hangt met vele factoren samen. Gebeurtenissen en ervaringen in het hier en nu, hoe je levensloop is geweest in stressvolle ervaringen, hoe ga je om/hoe heb je leren omgaan met stress en tegenslagen, je eigen kwetsbaarheid en veerkracht. Waar de één een situatie ziet als een uitdaging om in vertrouwen op te lossen (positieve stress) kan de ander dezelfde situatie ervaren als een bedreiging en angst en onzekerheid voelen (negatieve stress).

Stress moet aan en uit kunnen. Na (over)belasting heeft ons lichaam en onze geest tijd nodig zich te herstellen door ontspanning en rust. In hersteltijd bouwen we aan onze energieopbouw en veerkracht.

Psychosomatische klachten kunnen grote gevolgen hebben voor ons functioneren (ziekteverzuim, hulp nodig hebben in de thuissituatie, hobby’s niet meer uit kunnen voeren) en op onze relaties (verminderde sociale contacten, verminderde kwaliteit van contacten).

Een psychosomatische behandeling richt zich op de combinatie en wisselwerking van lichamelijke en psychische klachten en de invloed hiervan op ons (sociaal) functioneren. De behandeling bouwt zich op rondom 4 elkaar voortdurend beïnvloedende pijlers: Cognities (denken), Emoties (voelen), Gedrag en het Lichaam.
De overkoepelende visie van waaruit de klachten worden beoordeeld en behandeld is de BioPsychoSociale visie.
Specifiek werk ik, ook vanuit De Binnenplaats met het model van Mijn Positieve Gezondheid.
https://binnenplaats-ede.nl/positieve-gezondheid
https://www.iph.nl

Diagnoses die vaak aanleiding kunnen zijn voor een arts om naar mij te verwijzen:

 • fibromyalgie
 • burnout/overspannen
 • chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • hyperventilatie
 • paniek
 • prikkelbaar darm syndroom
 • slaapproblemen
 • rug- , nek-, schouderklachten
 • hoofdpijn
 • stress
 • hypochondrie
 • somberheid

Eigenlijk altijd is er sprake van meerdere klachten en symptomen. Vaak is uit lichamelijk onderzoek gebleken dat je gezond bent, echter je voelt je niet gezond en fit.

De laatste jaren is voor deze klachten een verzamelterm gekomen: SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). In 2021 is een nieuwe term gelanceerd, ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten). Op de website van NOLK (landelijk netwerk) vind je interessante informatie over aanhoudende lichamelijke klachten
Ook kan het zijn dat je klachten wel een lichamelijk verklaring hebben of deels een verklaring, ook dan kan psychosomatiek om diverse redenen een goede behandeloptie zijn.