Tarieven, vergoeding en afmelding

Vergoeding

Psychosomatische oefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering fysiotherapie/oefentherapie Mensendieck-Cesar.

Je huisarts of specialist kan je een verwijzing meegeven voor psychosomatische oefentherapie. Bij voorkeur ontvang ik een verwijzing via Zorgdomein.
Ook kun je je zonder verwijzing aanmelden (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).

In 2022 heb ik niet meer met alle zorgverzekeraars een contract.
Met de volgende zorgverzekeraar concerns heb ik wel een contract:

  • Menzis
  • Zilveren Kruis/Achmea
  • VGZ
  • CZ-groep
  • DSW
  • Caresq (hier valt EUCARE onder)
  • ONVZ

Via de link https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er kun je een goed overzicht krijgen middels infographics welke labels er onder welk concern vallen.

Je bent zelf eindverantwoordelijk voor het op de hoogte zijn of jouw behandeling wordt vergoed. Bij twijfel neem contact op met de zorgverzekeraar en met mij. De ervaring leert dat zorgverzekeraars over de contractering van psychosomatiek niet altijd de juiste informatie geven. Voor de meest betrouwbare informatie over contractering kun je het beste vragen naar ‘Anneke Oprel-oefentherapeut Mensendieck’.

Als psychosomatisch oefentherapeut ben ik geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Door mijn registratie worden de psychosomatische behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven

Als je bij start van de therapie niet aanvullend verzekerd bent, of je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan gelden de volgen tarieven:

Psychosomatische oefentherapie (45 minuten) €60,00
Toeslag aan huis €15,00
 

Wanneer behandeling heeft plaatsgevonden heb je altijd een betalingsverplichting aan mij. Wanneer je wel aanvullend verzekerd bent maar ik heb geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan kun je een deel van de factuur via de zorgverzekeraar terugkrijgen.
Informeer bij je zorgverzekeraar wat je terugkrijgt. Dit verschilt nl. per zorgverzekeraar en hangt ook af van een natura- of restitutiepolis.

Wanneer tijdens een lopende behandeling bij mij je aanvullende verzekering volledig gebruikt is en de behandeling loopt door, dan reken ik conform de wens van de zorgverzekeraar het tarief van de zorgverzekeraar. Je dient deze nota’s aan mij over te maken en je kunt deze nota niet indienen bij de zorgverzekeraar.

Je hebt altijd een betalingsverplichting aan mij wanneer behandeling heeft plaatsgevonden en de zorgverzekeraar de behandeling niet (meer) vergoed.

Wanneer je bij start van de therapie geen aanspraak meer kunt maken op je aanvullende verzekering omdat je elders al therapie hebt gehad, dan reken ik mijn eigen tarief.

Mijn eigen tarief is hoger omdat dit conform geldende markttarieven voor vergelijkbare behandelvormen gerechtvaardigd is. Kwaliteit heeft bij mij een hoge prioriteit. Een contract met een zorgverzekeraar biedt door eisen en tarieven geen garantie voor kwaliteit. Mijn kwaliteitsregistratie is leidend voor de geboden kwaliteit.

Afmelding

Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

Dit kan per mail, SMS, app of telefonisch/voicemail.

Voor een niet nagekomen afspraak wordt 75% van het voor jou geldende tarief in rekening gebracht.