Structuur van een psychosomatische behandeling

Stap 1: intake en kennismaken.

In onze eerste ontmoeting komt het volgende aan de orde:

 • Kennis maken, is er een persoonlijke ‘klik’ die vertrouwen geeft om het behandelproces op te starten
 • Verhelderen van de klachten en problemen
 • Formuleren van je hulpvraag, verwachtingen bespreken
 • Ik geef uitleg over mijn manier van werken en wat mijn mogelijkheden en onmogelijkheden zijn als psychosomatische therapeut
 • In onze eerste ontmoeting wordt aan een basis van wederzijds vertrouwen gewerkt; heb je vertrouwen in mij als begeleider van het behandelproces, heb je vertrouwen in mijn kundigheid, heb je vertrouwen in een psychosomatische aanpak, heb ik vertrouwen in jouw motivatie actief met je klachten en problemen aan de slag te gaan

Stap 2: behandeldoel, behandelplan en behandelproces

 • Mijn manier van werken is sterk maatwerk- en persoonlijk gericht, jouw hulpvraag is leidend in het formuleren van doelen en het inrichten van het behandelplan.
 • In het opstellen van doelen en plan gebruik ik relevante meetinstrumenten als onderdeel van het in kaart brengen van de problematiek (beginmeting), meetinstrumenten kunnen ook weer als evaluatie worden gebruikt (eindmeting)
 • Tijdens het behandelproces houd ik zogenoemde behandeljournaals bij. In dit journaal wordt in principe het volgende vastgelegd: evaluatie van de voorliggende periode, wat hebben we gedaan in een sessie, wat waren daarbij jouw ervaringen, wat is mijn therapeutische visie, waar kun je thuis mee aan de slag en een evt. plan voor de volgende keer
 • Omdat ik van een open en transparante werkwijze houdt, lees ik deze behandeljournaals vaak voor, ook om te checken of onze beleving van een sessie en de totale behandeling op een gedeeld spoor zit

Stap 3: afronding, eindevaluatie en rapportage

De behandeling wordt afgerond wanneer:

 • Je hulpvraag beantwoord is
 • Je weer voldoende eigen regie ervaart
 • Je een positievere omgang met je klachten en problemen ervaart
 • Je geen klachten meer hebt of de klachten zijn voldoende afgenomen
 • De behandeling niet het gewenst resultaat heeft

Afsluiting vindt met jouw toestemming tevens plaats middels een rapportage aan de (huis)arts.
Bij de afsluiting vraag ik of je een uitnodiging wilt ontvangen voor een anoniem klantervaring onderzoek. Dit zijn een beperkt aantal vragen. De organisatie die dit verzorgt is Mediquest.

Frequentie en tijdsduur van een behandeling

De behandeling start 1x per 2 weken. Wanneer e.e.a. goed is opgestart, bouw ik de frequentie af. Veranderingen hebben vaak tijd nodig. Daarom kies ik er graag voor een cliënt over een langere periode te zien waarbij de frequentie uitgesmeerd wordt.
Gemiddeld is het tijdspad van een totale behandeling 8-12 sessies. Afhankelijk van o.a. de complexiteit van de klachten kan dit korter en langer zijn. Uiteraard gaat alles in overleg en maken we daar ook samen keuzes in. Ook het aantal sessies dat vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering kan keuzes hierin beïnvloeden.

Eén sessie duurt 45 minuten.

Face to face of beeldbellen

De tijden zijn door corona veranderd. Elkaar live zien in mijn behandelkamer heeft de voorkeur. Maar los van corona kunnen er redenen zijn (soms) te beeldbellen. Met creativiteit kan ook via beeldbellen lichaamsgericht worden gewerkt, is mijn ervaring geworden. Hoewel de mogelijkheden beperkter zijn.
Privacy beveiligd beeldbellen vindt bij mij plaats via WeSeeDo.