Welkom bij mijn praktijk: Lichaamsgerichte therapie Psychosomatiek Oprel

Mijn naam is Anneke Oprel (1966), lichaamsgericht-/psychosomatisch therapeut en psychodramatherapeut i.o. Aangesloten bij de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie).

Na mijn opleiding voor psychosomatisch oefentherapeut heb ik mij intensief verder ontwikkeld. Hierdoor is mijn aanbod voor jou uitgebreider, dieper en vollediger geworden. 
‘Lichaamsgerichte therapie’ is daarmee een duidelijker overkoepelende benaming voor mijn manier van werken geworden.
Als lichaamsgeoriënteerd therapeut heb ik een psychotherapeutischer werkwijze ontwikkeld. 
Lichaamsgerichte therapie werkt vanuit de visie dat  lichaam en geest een eenheid vormen. De therapie werkt vanuit het idee dat het lichaam alle ervaringen en emoties opneemt en hierdoor wordt beïnvloed. Het lichaam kan veel dragen, verwerken en oplossen.  Echter soms blokkeert dit proces. Om allerlei redenen kun je het contact met je lichaam verliezen. Ook het dagelijks om moeten gaan met chronische pijn kan hier een reden voor zijn. Je raakt uit verbinding met de boodschappen van het lichaam. Pijn, lichamelijke klachten, moeilijke emoties en gevoelens kunnen een roep van het lichaam zijn deze verbinding weer te herstellen. Het lichaam is hierbij ook een belangrijke krachtbron om te komen tot nieuwe eigen antwoorden op oude/bestaande situaties en problemen.

Ieder mens is uniek.
Ieder mens bewandelt zijn eigen wegen in het leven.
We doen ervaringen op, vormen herinneringen, maken keuzes en soms overkomen ons dingen.
We denken, voelen, overdenken, ondergaan of sturen bij.
We gaan verbindingen en relaties aan, met ons zelf, met anderen.
We maken onderdeel uit van onze omgeving.

Ons eigen lichaam is het instrument waar ervaringen in worden opgeslagen.
Dit proces begint al voordat we geboren worden en loopt door tot in het moment van nu.
Dit kunnen bewuste ervaringen en herinneringen zijn, maar vaak zijn deze ook onbewust.
Ze vormen ons tot wie we zijn in het hier en nu.
Ze vormen ons in ons denken, over onszelf en over de ander.
Ze dragen bij aan de vorming van onze gevoelswereld. Ons openen voor onszelf en onze omgeving vanuit vertrouwen. Of het ons eerder terugtrekken en afsluiten wanneer we pijn, spanning of onveiligheid ervaren.
Bewuste en onbewuste ervaringen vormen ons in gedrag, in het ontwikkelen van patronen en beschermingsmechanismen.
Ons lichaam is als een instrument waarin de klanken van onze levenservaringen resoneren.

Ervaringen en herinneringen kunnen prettig zijn, we worden blij als we eraan terugdenken, het geeft een warm gevoel en een glimlach op ons gezicht.
Maar ervaringen en herinneringen kunnen ook spanning in ons lichaam geven. We krijgen er nu nog weer hartkloppingen en hoofdpijn van als we eraan terugdenken. Met terugwerkende kracht voelen we de boosheid weer door ons lichaam stromen. Verdriet kan ons opnieuw overspoelen.
En vaak weten we ook  niet goed waarom we altijd zo op ‘aan’ staan.

Zo is ons eigen lichaam een bron van informatie over hoe het met ons gaat.
Met ons lichaam staan we in onze kracht of houden we ons staande.

Als we lekker in ons vel zitten, in balans zijn, ons tevreden en goed voelen, voelen we dit meestal ook terug in ons lichaam. Onze adem is vol en rustig, onze spieren zijn ontspannen, we ervaren ademruimte. Onze houding is levendig, rechterop en straalt vertrouwen, kracht en vitaliteit uit.

Maar we kunnen onderweg in ons leven ook in meer of mindere mate vastlopen.
Leven wordt soms overleven.
Door ingrijpende gebeurtenissen, dagelijkse zorgen, piekeren, stress, (chronische) pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, hyperventilatie, angst of somberheid, kunnen we uit balans raken.
Er kan een ervaring en beleving ontstaan dat ons lichaam alleen nog maar moeilijk doet, ons tegenwerkt en tegenhoudt in het verwezenlijken van onze doelen en verlangens.
Ons functioneren in privé en werk kan onder druk komen te staan.
Spanning, pijn, altijd maar moe zijn en onzekerheid over onszelf of over de toekomst, kan ons leven gaan beheersen.
De verbinding met rust, plezier, voldoening en onszelf lijkt verbroken.

Herken je iets van jezelf hierin?

Dan kan lichaamsgerichte-/psychosomatische therapie mogelijk iets voor je betekenen.

Lichamelijke (pijn)klachten, vermoeidheid, slecht slapen, stress, niet lekker in je vel zitten, je onrustig en opgejaagd voelen, angst, somberheid of je onzeker voelen, vormen vaak het vertrekpunt waarin je iets wilt veranderen en verbeteren. Deze klachten bestaan vaak al lang, meestal zijn het meerdere klachten en gevoelens tegelijk.

Centraal in mijn begeleiding staat:

 • Bewustwording van lichaamssensaties/lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedrag en hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden in een neerwaartse spiraal. Leren luisteren naar het lichaam.
 • Bewustwording van en inzicht in jouw patronen en overlevings-/beschermingsmechanismen
 • Bewustwording en ontwikkeling van positievere en prettige gevoelens (in je lichaam)
 • Ruimte maken voor een positiever (zelf)gevoel en mildere manier van denken over jezelf
 • Inzichten in mogelijke stappen en keuzes die je kunt maken zodat je weer in een positieve richting kunt bewegen.
 • Het terugvinden van eigen regie over je (lichamelijke) klachten en problemen.
 • Herstel van je balans, vitaliteit en veerkracht, perspectief ervaren
 • Verminderen of oplossen van lichamelijke klachten, aanvaarden van en/of beter om leren gaan met pijn en beperkingen.

Wat kun je van mij verwachten?

 • Kundigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Veiligheid

Wat verwacht ik van jou?

Motivatie om zelf actief met je klachten en problemen aan de slag te willen gaan.
Een wens het verhaal en de taal van je lichaam beter te willen leren begrijpen.
Een wens en bereidheid om te veranderen binnen jouw mogelijkheden.

Wat maakt mijn aanpak specifiek?

Ik luister met aandacht, geef ruimte aan je (levens)verhaal.
Ik luister verder en dieper dan jouw woorden, ook je lichaamstaal vertelt namelijk mee in jouw verhaal.
Ik zie het als een belangrijke taak jou goede vragen te stellen, die tot nadenken en voelen leiden. Waarbij lichaam en geest in verbinding zijn als bron van informatie en inspiratie.
Zodat je tot eigen antwoorden en oplossingen kunt komen.
Mijn werkwijze is creatief en uitnodigend.

Mogelijk heb je aan deze informatie genoeg en wil je graag een afspraak maken, welkom.
Mogelijk wil je nog meer weten over mijn lichaamsgeoriënteerde behandeling en wat psychosomatiek is. Omdat psychosomatische therapie nog niet heel erg bekend is, is mijn website gevuld met overzichtelijke verdiepende informatie.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest