Over Anneke

Na mijn VWO examen heb ik via enige omzwervingen in de pedagogiek, taalkunde, taalontwikkeling en het behalen van een diploma voor jazzgym docent, gekozen voor een lichaamsgerichte opleiding.

 • In 1991 ben ik afgestudeerd aan de destijds 3-jarige HBO-opleiding voor Oefentherapie Mensendieck.

Als oefentherapeut heb ik 7 maanden in Indonesië gewerkt met gehandicapte kinderen. De ontmoeting met de kwetsbare mens in zijn leefomgeving heeft mij persoonlijk gevormd maar ook als zorgprofessional. Werkzaam in mijn eigen praktijk vond ik het vak oefentherapie al snel te eenzijdig, te mechanisch en te weinig gericht op de totale mens met lichamelijke klachten. Daarom ben ik de vervolgopleiding gaan doen voor psychosomatische oefentherapie.

 • In 2009 ben ik afgestudeerd als Psychosomatisch oefentherapeut.

Omdat wetenschappelijk denken, kennis van ‘evidence based’ werken in onze huidige tijd niet meer weg te denken is, ben ik in 2016 gestart met een maatwerktraject.

 • In 2017 Bachelor of Science diploma oefentherapie Mensendieck behaald aan de Hogeschool van Amsterdam.
  Afstudeeronderzoek Bachelor thesis HvA:
  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van M.S.H. Wortman, promovendus VUmc en Radboudumc, in het kader van haar promotieonderzoek: ‘De effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychosomatische therapie voor patiënten met SOLK die hun huisarts veelvuldig bezoeken’.
  Doel: onderzoeken of de PSK 2.0 een toepasbaar meetinstrument is bij patiënten met SOLK binnen de psychosomatische praktijk om verbetering in functioneren te meten.
  Conclusie: De PSK 2.0 is een uitstekend toepasbaar meetinstrument bij patiënten met SOLK. De PSK 2.0 verhoogt de patiëntparticipatie en versterkt het proces van goalsetting. Het meetinstrument heeft sterke evaluatie eigenschappen om verbetering in functioneren te meten en de therapeuten zijn in hoge mate tevreden over het gebruik van de PSK 2.0.
 • Om vakinhoudelijk scherp te blijven ben ik aangesloten bij een intervisiegroep psychosomatiek.
 • Om mijzelf persoonlijk als zorgprofessional scherp te houden, volg ik jaarlijks supervisie

Tevens heb ik mij in de afgelopen jaren verbonden aan bestuursfuncties.

 • Ik ben medeoprichter geweest van SOLKNET: Landelijk Netwerk voor psychosomatisch oefentherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van SOLK.
  Voorzitter: 2014-2018
  Algemeen bestuurslid: 2018-2021
 • Ik ben mede oprichter, vormgever en bestuurder van De Binnenplaats: 2011 tot heden.

Vakinhoudelijk volg ik regelmatig relevante bij- en nascholingen, bezoek ik congressen en houd ik van intensieve zelfstudie. Ik lees doorlopend vakliteratuur over onderwerpen die mijn interesse hebben.

 • Sinds een aantal jaren ligt er een groot accent op het vergroten van kennis- en werkervaring op het gebied van trauma en de gevolgen hiervan voor lichaam en geest.
 • Een bron van inspiratie en kwaliteitsversterking is sinds een aantal jaren het volgen van modules bij de Academie voor Psychodrama in Arnhem.
  Een belangrijke basis hierin is Creattitude: een opleiding tot professioneel coach.
  Creattitude wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief in hun persoonlijk en/of professioneel verhaal. Het is een methode voor kortdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.
  Men leert als coach te luisteren naar en te interveniëren in verhalen, en cliënten te coachen om auteur, regisseur en acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en werkomgeving. Creattitude coaching is een holistische benadering waarin cognitieve therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd in een aantal praktische instrumenten. Eén van deze instrumenten is “De H.E.L.D. van de kamers van de geest”. Een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen -die zich tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. Dit zijn als het ware de kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D. methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/spreken, Emotionele beleving. Lichaamsbeleving, Denkbeelden/taal. Het zijn de vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en de wereld. Op de website www.gevoelsveld.nl kun je meer lezen over achtergronden over deze manier van werken.
 • Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 59900924093/P
 • In mijn vrije tijd lees ik veel, wandel ik graag in de natuur en heb ik plezier in creatief bezig zijn.