Ontstaan van psychosomatische klachten

Over het algemeen geldt dat er voor psychosomatische klachten niet 1 duidelijke oorzaak wordt gevonden. Uit onderzoeken blijkt vaak dat het lichaam ‘gezond’ is, echter je voelt je niet fit en gezond. De hardware van het lichaam is goed, maar in de software zit een probleem.

Bij aanhoudende klachten zien we dat er verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het niet over willen gaan van klachten.
Er kan sprake zijn van een opeenstapeling en optelsom van verschillende gebeurtenissen en effecten die tot de klachten hebben geleid.

Het kan zijn dat er om diverse redenen een verhoogde gevoeligheid voor pijn is ontstaan in het lichaam (sensitisatie).

Het ene probleem kan weer andere probleem hebben oproepen.

Hoe ga je om met klachten en problemen (coping)?
Welk effect hebben chronische pijn, klachten en problemen op jouw gedachten, op je emoties, op je gedrag, op jouw gevoel van eigenwaarde?

Welk effect hebben je levens-/overlevingsstrategieën op je denken, je emoties, je gedrag en hoe jij je in je lichaam (thuis)voelt? En welk effect kan dat ook weer hebben op aanhoudende lichamelijke klachten?

Hoe reageert jouw omgeving, voel jij je begrepen en gesteund in de klachten en de gevolgen daarvan?

Kortom er kunnen vele (vicieuze) cirkels ontstaan waardoor klachten aanhouden.

En hierin kunnen verschillende aangrijpingspunten zijn om positieve veranderingen te bereiken!