Hoe verder naar een oplossing?

Belangrijk te weten dat ook zonder 1 precieze oorzaak aan te kunnen wijzen er goede behandelmogelijkheden zijn om je beter te voelen en beter te kunnen functioneren.
Klachten zijn soms geheel op te lossen.
Bij complexere klachtenbeelden is vrijwel altijd verbetering te bereiken: afname van klachten, verbetering in je functioneren (thuis, (vrijwilligers)werk, hobby’s…), terugvinden van eigen regie over je klachten en functioneren, verbeteren van je stemming, het weer ervaren van perspectief. Samengevat: Je leven weer als goed en zinvol ervaren.
Tegelijkertijd zijn ook complexere klachten soms grotendeels op te lossen.

De kunst en kunde is in de wirwar van vele factoren orde en structuur te scheppen.
Het behandelplan dat hieruit wordt gemaakt is altijd maatwerk en gepersonaliseerd – specifiek voor jou als cliënt. Welke factoren vormen een kern en hoofdzaak, welke factoren liften mee.
Wat wil en kun je veranderen zodat verbetering mogelijk is?
Van jou vraagt het openheid om wellicht anders en breder te gaan kijken naar oplossingen voor je lichamelijke klachten. Het vraagt ook actiebereidheid van jou- veranderen kan vervolgens alleen binnen jouw mogelijkheden en in jouw tempo.

In de beeldvorming en het begrijpen van aanhoudende lichamelijke klachten onderscheiden we tegenwoordig drie thema’s: Kwetsbaarheidsfactoren, uitlokkende factoren en in stand houdende factoren.
Ook hierin is weer veel mogelijk, niets is standaard, geen mens is hetzelfde.

Voor een idee.
Kwetsbaarheidsfactoren: bv. traumatische gebeurtenissen (in de kindertijd), hechtingsproblemen in de kindertijd, persoonlijkheidsfactoren…
Uitlokkende factoren: bv. operaties, infecties, ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, ongeluk of ontslag…
In stand houdende factoren: bv. piekeren, overmatige aandacht voor pijn en klachten (hypervigilantie), lage eigenwaarde, niet aanvaarden van de klachten, negatieve emoties, pijn bagatelliseren, jezelf overbelasten, geen pijn of nare sensaties in je lichaam willen voelen, vermijden (van bewegen, activiteiten, relaties), perfect willen zijn, slechte conditie…

De psychosomatische behandeling richt zich met name op jouw in stand houdende factoren in het hier en nu. Welke dat zijn, of wat nu voor jou de meest ontwrichtende factor is, ontdekken en formuleren we samen.
Deze thema’s gaan dieper als een slechte conditie, ongunstige houding, te weinig kracht of te weinig beweging. Hoewel dit ook mede belangrijke lichamelijke thema’s kunnen zijn voor aanhoudende klachten waar ik aandacht voor heb.

Om een idee te krijgen welke thema’s in de behandeling vaak een rol spelen, heb ik hieronder een lijst gemaakt. Deze thema’s staan nooit op zichzelf maar hebben altijd ook weer onderlinge samenhang. In de samenhang ontstaan de (vicieuze) cirkels voor lichamelijke aanhoudende klachten.

Cognities en overtuigingen

Pijn is schade, mijn lichaam gaat er stuk van
Dat komt nooit meer goed
Ik schiet te kort
Ik kan niet meer meedoen
Ik mag er niet zijn, ik doe er niet toe (lage eigenwaarde)
Mijn glas is meestal half leeg

Emotie en gevoel

Angst, faalangst, onzekerheid, paniek
Boosheid, frustratie
Onmacht
Verdriet
Teleurstelling
Gevoel van verlies
Schuld, schaamte

Gedrag, wat doe je, waar streef je naar, karaktereigenschappen, levens-, overlevingsstrategieën

Ik moet veel van mijzelf, ik wil vaak meer dan wat ik kan
Ik wil graag perfect zijn, perfectionisme
Ik moet flink zijn en doorgaan, ik heb de neiging roofbouw op mij zelf te plegen, mijzelf te forceren
Ik heb de neiging mijn emoties te verdringen, ik wil deze liever niet voelen
Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neem vaak veel verantwoordelijkheden op mij die eigenlijk niet bij mij horen
Ik zorg graag voor anderen (en vergeet daarbij vaak mijzelf)
Ik vind het moeilijk mijn grenzen aan te geven, nee te zeggen, voor mijzelf op te komen
Ik wil graag aardig gevonden worden, pleasen, ik ben loyaal naar anderen
Ik heb hoge verwachtingen (van mijzelf en/of van anderen)
Ik heb graag de dingen onder controle
Ik ben een binnenvetter, vind het moeilijk te vertellen wat ik denk en voel
Ik ben een vermijder, ga conflicten liever uit de weg, angst voor bewegen, sociale contacten
Ik wil niet tot last zijn of de ander (over) belasten, ik wil de ander graag sparen
Ik pieker veel en maak mij snel zorgen

Mijn manier van werken heeft een duidelijke visie en een helder denkkader.
Deze is gebaseerd op recente (wetenschappelijke) inzichten.
Ik ben op de hoogte van bestaande relevante richtlijnen, zorgstandaarden en protocollen.
Maar ik vertaal dit altijd naar de dagelijkse praktijk en jouw situatie.
Ik ben aangesloten bij SOLKNet, een landelijk netwerk voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van SOLK.

Tevens ben ik aangesloten bij een landelijk netwerk voor slaapproblemen om mijn kennis en expertise up to date te houden.